We Deliver

Financiële planning, budgettering & rapportering

voor gezondheidssector

EFFICIËNT & MODULAIR

Toepassing voor opmaak en opvolging van financiële budgetten voor hospitalen, revalidatiecentra en rusthuizen.

HoBud ondersteunt het financieel departement van hospitalen, revalidatiecentra en rusthuizen in de budgettaire opmaak en opvolging, alsook analyse en financiële rapportering.

HoBud helpt de gezondheidssector met:

automation

Automatiseren van het jaarlijks budgetproces opdat snel en eenvoudig een resultaat per locatie, kostenplaats of vestiging kan bekomen worden.

decentralized (1)

Centraliseren van gegevens uit verschillende bronnen zoals: Boekhouding, Facturatie, productie, human resources en andere bronnen zoals data warehouse.

financial-report

Afstemmen van financiële gegevens met operationele personeelsdata, onderhoudscontracten, apotheek, investeringen, … .

dashboard (2)

Vergelijken van budgetten en actuals om correcte beslissingen te kunnen nemen en ontwikkelen van rapporten en dashboards om snel resultaten te communiceren.

HoBud helpt hiermee het budgetproces te versnellen, gebaseerd op de ervaring opgedaan met betrekking tot Corporate Performance Management materie en rekening houdend met de bijzonderheden van de gezondheidssector op vlak van budgettering, planning en rapportering.

Alles over financiële planning, budgettering & rapportering in één brochure?

Ontdek hoe onze HoBud oplossing u kan helpen.

HoBud biedt verschillende voordelen:

Minder tijd besteden aan het verzamelen van gegevens;

Transparantie en meer inzicht in cijfers volgens rekeningstelsel, afdeling, vestiging en andere analytische dimensies;

Automatische vergelijking van budget en ‘actuals’ met onmiddellijk inzicht in beschikbare budgetten per entiteit, per budgetverantwoordelijke etc.;

Meer tijd voor analyse;

Automatische gegevens doorstroming;

Minder fouten door beheer in één centrale omgeving;

Automatisch beheer van verschillende versies;

Modulair uitbreidbaar voor budgetteren van personeel, prestaties, investeringen, onderhoudscontracten, verdeling van kamersupplementen, …;

HoBud logo

Klaar om er in te duiken? Vraag uw persoonlijke demo aan!

Ontdek hoe onze HoBud oplossing u kan helpen in een live sessie.

ALL-IN-ONE OPLOSSING

De HoBud applicatie is
modulair opgebouwd.

De verschillende HoBud modules zijn:

Financiële basismodule:

  • Dit is de kern van de applicatie. De financiële basismodule van HoBud biedt een oplossing voor planning, budgetting en forecasting.  
    • PLANNING: Een Top-Down benadering van strategisch naar operationeel niveau waarbij de gedefinieerde objectieven van de organisatie worden afgetoetst met de huidige activiteiten en nodige resources en dit op elk niveau van verantwoordelijkheid.
    • BUDGETING: Een budget dat toelaat om de resources te herverdelen in lijn met de strategische doelen en dit zowel per niveau van verantwoordelijkheid als voor de gehele organisatie.
    • FORECASTING: Een prognose die rekening houdt met de verwachte prestatie van de  verschillende diensten en beschikbare resources om snel eventuele correcties door te voeren of opportuniteiten ten volle te benutten.
Octagram of HoBud

Mogelijke uitbreidingen:

Retrocessies per nomenclatuurcode en per prestatie

Voor nieuwe investeringen en acceptatieworkflow

HR gegevens per personeelslid, contract, categorie en statuut met de mogelijkheid om loonkosten te verdelen over verschillende kostenplaatsen.

Herverdelen van het budget financiële middelen per kostenplaats

Bereken automatisch het benodigde werkkapitaal op basis van contributie en Opex.

Bekijk onze laatste HoBud recording

Budgetten en rapportages opmaken met HoBud.

LOKALE BESTUREN

Financiële
best practices & vele rapporteringsmogelijkheden

Hobud biedt financieel en operationeel georiënteerde rapporten met specifieke sectorindicatoren, prestatierapporten, alsook de mogelijkheid om commentaar toe te voegen. Daarnaast is Hobud gebaseerd op financiële best practices en houdt rekening met de standaarden van SPF-SP en RIZIV.

De gebruiksvriendelijkheid van HoBud staat organisaties toe om eigen rapporten te ontwikkelen en toe te voegen aan reeds bestaande rapportering

Product & technologie:

Cloud of on-premises installatie

Standaard versie geïnstalleerd in minder dan 10 dagen

Best of breed en bewezen technologie

Gebaseerd op meer dan 20 jr ervaring in CPM

Proof of performance

HoBud use case

We hebben meer dan 45 jaar ervaring en zijn zeker geen beginners.
We have been there, done that en we kunnen het bewijzen.
Luister naar wat onze klant te zeggen heeft.

Knowledge

Lees meer over Corporate Performance Management

Lees hier onze nieuwste blogs en publicaties over FP&A, of ga naar onze Evenementenpagina om u te registeren op een van onze komende FP&A-webinars en -evenementen.

What is Corporate Performance Management (CPM)? Corporate Performance Management involves a set of tools and processes that help businesses plan, monitor, and

In the evolving landscape of business analytics and planning, Planning Analytics for Excel (PAFE) stands out as a transformative tool that significantly

As the financial management landscape continuously evolves, staying ahead with the most advanced tools and software is paramount for businesses aiming for

GemBud Brochure

AisBud: Budgetteren met de Excel add-in

In deze korte demo ziet u hoe u eenvoudig met AisBud en de Excel Add-In uw budget en rapportages opmaakt. (Dutch only)