Charts-pana-e1622020706526.png

Meet uw digitale efficiëntie bij opmaken van de begroting, prognose en rapportering in minder dan 3 minuten.

 

Ontvang onmiddellijk & gratis uw evaluatie rapport.

1
data
2
gebruikerservaring
3
rapporteren
4
technologie
5
resultaat

1

Het berekenen van de financiële risico's in het meerjarenplan gebeurt manueel of in een calculatie blad

2

Het meerjarenplan en de begroting van de gemeente worden opgemaakt in MS Excel.

3

Naast de beleidsrapportering wordt tevens een beheersrapportering (management rapportering) per maand opgemaakt

4

De beheersrapportering geeft snel een goed inzicht in de uitvoering van strategische acties en doelstellingen van geleverde diensten door de gemeente

5

De consolidatie van de beleidsrapportering is een eenvoudige rekenkundige oefening

6

De beleidsrapportering wordt voorbereid en opgemaakt in MS Excel

7

Voor de opmaak van het meerjarenplan volgens de schema's (M1, M2, T1, T2 en T4) maak ik gebruik van MS Excel

8

Het opmaken van de jaarlijkse begroting / budget neemt meer dan 10 werkdagen in beslag

9

De beleidsrapportering wordt automatisch opgemaakt volgens de vooropgestelde schema's (M1, M2, M3, J1,… )

10

Controles op de beleidsrapportering (alg. boekhouding, bud.bkh. en toegelaten bestuur) worden manueel berekend

11

Herziening van het meerjarenplan gebeurt snel en eenvoudig

12

Bij het opmaken van de jaarlijkse begroting worden alle uitgaven en inkomsten per beleidsdomein / item per maand opgegeven

13

De goedkeuring van de begroting neemt meer dan 30 dagen in beslag

14

Meerjarenplan en beleidsrapportering zijn geautomatiseerd via gespecialiseerde BI-software

15

Het ramen van alle inkomsten en uitgaven voor de begroting gebeurt op basis van jaarbedragen, welke nadien per maand verdeeld worden op een automatische manier

16

Het rapporteren over verbonden entiteiten is eenvoudig en alle informatie is gemakkelijk terug te vinden

17

De aansluiting tussen algemene boekhouding en budgettaire boekhouding wordt automatisch voorbereid

18

Ik maak gebruik van een systeem welke alle relevante informatie omvat om het meerjarenplan snel op te maken

19

Bij het opmaken van de jaarlijkse begroting heb je steeds alle financiële informatie ter beschikking

20

De beheersrapportering omvat alle relevante informatie om snel een antwoord te kunnen geven op ad-hoc vragen van het bestuur

21

Het verzamelen van alle data voor de digitale rapportering van beleidsrapporten, meerjarenplan en toelichting gebeurt op één centrale database

22

Het voorbereiden van alle data voor de digitale rapportering is onder controle

23

Het opmaken van het meerjarenplan kan eenvoudig door beschikbaarheid van alle financiële data op één centrale plaats

24

Bij herziening van het meerjarenplan dien ik niet op zoek te gaan naar budget en boekhoudkundige financiële informatie, deze is raadpleegbaar vanop één scherm/venster

25

Het ramen van de uitgaven in het meerjaren plan volgens soort (personeel, goederen en diensten,..) is gebaseerd op historische data

26

Het ramen van de uitgaven in het meerjarenplan volgens bestemming (welzijn, mobiliteit, natuurbehoud,..) is gebaseerd op historische data

27

De omschrijving van prioritaire acties en doelstellingen bij opmaak van het meerjarenplan is duidelijk en hulpzaam voor opmaak van het meerjarenplan

28

De opmaak van de beheersrapportering (management rapportering) is snel en eenvoudig

29

Afwijkingen tussen budget (begroting), meerjarenplan, herziening en boekhouding zijn steeds beschikbaar per soort en bestemming van uitgaven

30

Analyse van de kosten en uitgaven in vergelijking met begrotingscijfers is altijd mogelijk vanuit één centrale database en op één scherm

Uw resultaten komen er zo aan!

Vul hier uw gegevens in zodat wij u een persoonlijke link met uw resultaten kunnen sturen.  Uw persoonlijke link blijft geldig en kan u op eender welk moment bekijken.

Uw voornaam
Uw familienaam
Uw email adres
Uw telefoonnummer
Uw gemeentebestuur / organisatie