Christian Pauwels

De technologische tendensen voor CPM softwaretools.

Inzicht hebben in de prestaties van een bedrijf is essentieel voor het behalen van succes en het stimuleren van groei. Dit is waar corporate performance management (CPM) om de hoek komt kijken. Christian Pauwels, voorzitter Bimac en General Manager Benelux van de Aexis Group, deelt tijdens de rondetafel van FDmagazine zijn visie op de technologische tendensen voor CPM softwaretools.

Lees via deze link het volledige artikel.

Share This Post

More To Explore

What is Corporate Performance Management (CPM)? Corporate Performance Management involves a set of tools and processes that help businesses plan, monitor, and

In the evolving landscape of business analytics and planning, Planning Analytics for Excel (PAFE) stands out as a transformative tool that significantly