Privacybeleid

AEXIS WEBSITE PRIVACY VERKLARING

Bij AEXIS hechten we veel waarde aan gegevensbescherming. In deze Privacykennisgeving vindt u alle informatie over hoe wij de privacy van zowel onze klanten als de gebruikers van onze website, www.aexis.com, waarborgen.

Als je na het lezen van deze overeenkomst nog vragen hebt of als je problemen ondervindt met onze diensten of website, kun je altijd contact met ons opnemen.

1. Wanneer is deze Privacykennisgeving van toepassing?

Deze Privacykennisgeving is van toepassing op de gegevensverwerking door AEXIS INTERNATIONAL NV, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 392, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.642.569 (hierna "AEXIS" genoemd) en al haar verbonden ondernemingen (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen) die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via het volgende adres: www.aexis.com (hierna de "Website" genoemd), alsook via alle mogelijke subdomeinen van deze Website.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen om u onze producten en diensten aan te bieden. Als u onze Website gebruikt als bezoeker, als u zich inschrijft of registreert via de Website, als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een vraag stelt via het contactformulier of onze Website op een andere manier gebruikt, zullen wij alle gegevens die u met ons deelt en op basis waarvan wij u kunnen identificeren (de "persoonsgegevens") verzamelen en verwerken in overeenstemming met de Privacykennisgeving en de toepasselijke regelgeving.

Door de AEXIS-website te gebruiken of uw persoonlijke gegevens met ons te delen, accepteert u deze Privacykennisgeving. Als u het niet eens bent met deze Privacykennisgeving, dient u de website niet te gebruiken en geen persoonlijke gegevens met ons te delen.

AEXIS kan deze Privacykennisgeving te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en/of om haar diensten te verbeteren. Wij raden u aan deze Privacykennisgeving regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van mogelijke wijzigingen en altijd weet hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt.

 

2. Wat betekent "gegevensverwerking" en wie controleert dit?

Met "gegevensverwerking" bedoelen we het opslaan, verzamelen, verwerken, kopiëren, overdragen en verwijderen van gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is AEXIS zelf.

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen uw naam en uw contactgegevens, waaronder uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, faxnummer, enz. We bewaren ook gegevens die we ontvangen via derden, evenals uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, zakelijke campagnes, betalingsgegevens, bestellingen, (online) aankopen, enz. We kunnen ook gegevens over u verzamelen via het gebruik van onze websites, sociale media, e-mailreacties, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën. Voor professionele klanten of bedrijven waarmee we een samenwerking (kunnen) aangaan, bewaren we ook de gegevens van de contactpersonen. Mogelijke belangen waarop onze diensten en activiteiten kunnen inspelen, worden ook bewaard. Kortom:

 • Gegevens die bezoekers op onze website achterlaten (naam, e-mail, telefoon).
 • Analytische gegevens die we verkrijgen door het gebruik van cookies.
 • Gegevens van onze klanten.

We kunnen ook in het bezit komen van persoonlijke gegevens wanneer we andere bedrijven overnemen.

AEXIS zal nooit opzettelijk persoonlijke gegevens vragen aan of verzamelen van kinderen jonger dan 12 jaar. Als AEXIS ontdekt dat het per ongeluk gegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, zal het de persoonsgegevens van het betreffende kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit zijn bestanden verwijderen.

 

4. Hoe lang worden deze persoonlijke gegevens bewaard?

AEXIS bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar, en nooit langer dan wettelijk is toegestaan of vereist om te voldoen aan de doelstellingen die in deze Privacykennisgeving zijn gespecificeerd.

 

5. Waarom AEXIS persoonlijke gegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

AEXIS verzamelt persoonlijke informatie die nodig is om de optimale werking van de website te garanderen. AEXIS kan deze informatie gebruiken voor acties of berichten van informatieve aard. AEXIS verzamelt ook informatie in logbestanden. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, waaronder verkeers- en profielanalyse. Dit stelt ons in staat de dienstverlening van de website verder te perfectioneren.

AEXIS verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. AEXIS kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of enkele van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen: voor het verwerken en verzenden van je bestellingen en om je op de hoogte te houden van de status ervan.
 • Onderhoud van uw account: voor het maken en onderhouden van uw accounts bij AEXIS.
 • Consumentenservice: om u als consument beter van dienst te kunnen zijn, waaronder het beantwoorden van uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentenservice kan worden aangeboden via verschillende communicatiemiddelen, waaronder e-mail, brief, telefoon en online chat.
 • Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Dit kan het gebruik of de publicatie van door de consument gegenereerde inhoud omvatten.
 • Personalisatie: AEXIS kan persoonsgegevens die zijn verzameld via één bron (bijv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bijv. een offline evenement). Dit helpt AEXIS om een completer beeld te krijgen van u als consument, waardoor AEXIS u beter en op een persoonlijkere manier van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door het gebruik van gegevens zoals inloggegevens, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Producten en diensten: om de producten en diensten van AEXIS te verbeteren, om ze beter af te stemmen op uw behoeften en om met nieuwe ideeën te komen. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, gegevens over consumentenprofilering en feedback van consumenten; en

Adverteren en e-mails gebaseerd op interesses:
om u advertenties te tonen die op uw interesses zijn afgestemd. Door de op de AEXIS-sites verzamelde activiteiten of informatie te koppelen aan gegevens die over u zijn verzameld op de websites van derden. Dergelijke reclame wordt ook wel "gerichte reclame" of "online gedragsreclame" genoemd. Dit type personalisering wordt gewoonlijk bereikt via cookies of vergelijkbare technologieën.

 • Reclame-e-mails: om reclame te sturen e-mails als u zich hebt aangemeld om dergelijke berichten te ontvangen (inclusief informatie over AEXIS, haar producten en diensten, prijsvragen en promoties). Deze berichten kunnen elektronisch (bijv. sms, e-mail en online advertenties) en per post worden verspreid.
 • Sociale functies: om u bepaalde sociale functies aan te bieden, waaronder:

Gemeenschapsfuncties op een AEXIS-site

Wanneer u een AEXIS-site met een communityfunctie bezoekt en foto's, video's, illustraties of andere inhoud deelt, kan AEXIS de persoonlijke gegevens die u op dergelijke websites hebt gedeeld, gebruiken en weergeven.

Virale website functies

AEXIS kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, waaronder een "tell-a-friend"-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.

Persoonlijke contactgegevens (inclusief namen en e-mailadressen) moeten voor dit doel worden verzameld en gebruikt, zodat het betreffende bericht/de inhoud bij de ontvangers kan worden afgeleverd.

Sociale netwerken van derden

AEXIS kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u sociale netwerkfuncties van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen in de AEXIS-sites worden geïntegreerd, onder andere voor het organiseren van prijsvragen en om u in staat te stellen inhoud met vrienden te delen.

Wanneer u deze functies gebruikt, kan AEXIS bepaalde persoonlijke gegevens over u verkrijgen via het betreffende sociale netwerk. Meer informatie over hoe deze functies werken en welke profielgegevens AEXIS over u kan verkrijgen, vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

Marketingautomatiseringsplugins van derden

Onze website maakt gebruik van een aantal marketing automation plugins. Deze derden kunnen cookies gebruiken. Wij gebruiken de volgende marketingautomatiseringshulpmiddelen: Sharpspring. We verwijzen naar het cookiebeleid van deze derde partijen:

(a). Scherpveer

Andere specifieke doeleinden

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere specifieke zakelijke doeleinden, waaronder de dagelijkse werking en veiligheid van de AEXIS-sites, om demografische onderzoeken of audits uit te voeren en om contact met u op te nemen voor consumentenonderzoeken.

6. Geeft AEXIS uw persoonlijke gegevens door aan derden?

AEXIS verbindt zich ertoe uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, noch gedeeltelijk, noch in hun geheel.

Toch kan AEXIS uw gegevens delen met dienstverleners die zij gebruikt om de website te beheren of om diensten namens AEXIS uit te voeren. Deze dienstverleners kunnen daarom toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en deze gebruiken, voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren.

Met betrekking tot uw gegevens handelt AEXIS in overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7. Wat zijn je rechten en hoe kun je ze uitoefenen?

Alle bezoekers van de Website hebben het recht om hun gegevens in te zien, te kopiëren, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen, zonder kosten voor hen.U kunt al deze rechten uitoefenen door ons een verzoek te sturen.7.1. Recht op inzage, kopie en correctieUhebt het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen. Als AEXIS niet in staat is om u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens, zal zij u informeren over de reden hiervoor.

U hebt ook het recht AEXIS te verzoeken onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens te rectificeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

7.2. Recht om gegevens te wissen en de verwerking te beperken

U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist, wanneer ze niet of niet langer nodig zijn voor de doeleinden die AEXIS nastreeft, wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de verwerking onwettig zou zijn.

In dat geval moet u een ondertekend en gedateerd verzoek naar AEXIS sturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

AEXIS kan weigeren de gegevens te wissen in het kader van een rechtsvordering of om de rechten van anderen te beschermen.

In dat geval kunt u een beperking van de gegevensverwerking aanvragen.

7.3. Recht om zich af te melden voor reclameboodschappen

U hebt het recht om u af te melden voor reclameboodschappen met betrekking tot AEXIS ("opt-out") en u kunt dit doen door de instructies in de betreffende reclameboodschap te volgen of door ons een verzoek te sturen.

7.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijke gegevens van AEXIS op een geschikte manier over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7.5. Recht om een klacht in te dienen

Als u problemen ondervindt bij het uitoefenen van uw rechten of als u van mening bent dat AEXIS zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

(www.privacycommission.be).

8. Welke maatregelen neemt AEXIS om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

AEXIS gebruikt de gebruikelijke technieken in overeenstemming met de huidige technologische ontwikkelingen om de door bezoekers gedeelde informatie te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik, wijziging of vernietiging.

AEXIS heeft een aantal maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving: AEXIS slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, agenten en contractanten van AEXIS op een 'need-to-know' basis. AEXIS houdt zich in dit opzicht ook aan de algemeen aanvaarde industrienormen.
 • Codering van betalingsgegevens: AEXIS gebruikt versleuteling die normaal in de branche wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, waaronder creditcardgegevens die via internet worden verzonden (bijv. wanneer u een betaling doet in een AEXIS-webwinkel).
 • Voorafgaande verificatie voor toegang tot account: AEXIS verifieert de identiteit van haar geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) voordat zij toegang krijgen tot hun account of wijzigingen kunnen aanbrengen. Dit is bedoeld om toegang door onbevoegden te voorkomen.

Houd er rekening mee dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonlijke gegevens die u deelt in openbare ruimtes, zoals community-websites.

In de mate van het mogelijke neemt AEXIS alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonlijke gegevens die consumenten met AEXIS delen. Toch moet elke bezoeker erkennen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens via internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent daarom dat mogelijke directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die hiertoe niet gemachtigd zijn, niet aan AEXIS kan worden toegeschreven, noch kan AEXIS hiervoor aansprakelijk worden gesteld, tenzij dergelijke schade onmiskenbaar en hoofdzakelijk werd veroorzaakt door een opzettelijke handeling of grove nalatigheid vanwege AEXIS.

9. Wat zijn uw opties als er toch iets misgaat met de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

AEXIS stelt alle betrokken partijen binnen 72 uur op de hoogte van problemen met de bescherming van gegevens van natuurlijke personen.

AEXIS doet er alles aan om dergelijke problemen zo snel mogelijk op te lossen en werkt zijn veiligheidsbeleid regelmatig bij om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

Als gebruiker kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie

(www.privacycommission.be), zoals hierboven uitgelegd.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Privacykennisgeving is Belgisch recht van toepassing.

Alle mogelijke geschillen of betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

11. Contact met ons opnemen

AEXIS treedt op als "verwerkingsverantwoordelijke" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacykennisgeving. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacykennisgeving of de manier waarop AEXIS persoonsgegevens verzamelt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via:

E-mail naar info@be.aexis.com
Telefoon op 32-2-725-16-44
Brief aan AEXIS INTERNATIONAL NV, Leuvensesteenweg 392, 1932 Sint-Stevens-Woluwe